Sankt Clemens
katolska församling
i Helsingborg
GDPR 
Namn E-post Meddelande Jag accepterar reglerna och villkoren och integritetspolicyn Skicka in

Präster och pastorsexpedition

042 - 219560
helsingborg@katolskakyrkan.se

Expeditionen är öppen
torsdag kl. 10-12
fredag kl. 15-17

Kyrkoherde:
f. Martin Ferenc
martin.ferenc@katolskakyrkan.se

Kaplan (ansvarig för själavård i Ängelholm)
f. Oliver Schnitzler
Rönnegatan 1, 262 32 Ängelholm
0707611125

Emeritus (pensionerad präst utan själavårdsuppdrag)
P. Wojciech Seliga CP
wojtek.seliga@gmail.com
042 - 245466
0707872535

Koralgatan 34, 252 47 Helsingborg

042219560

helsingborg@katolskakyrkan.se