Sankt Clemens
katolska församling
i Helsingborg
GDPR 
Katekes

Katekes för barn

Undervisning för barn i skolålder sker under lördagar med början kl. 10.00
och avslutas med en Familjemässa kl. 12.00 (gäller som söndagsmässa).

Barn i grupp 1-3 förbereds inför den första heliga kommunionen (obligatorisk närvaro under två år i grupp 2 och 3) och träffas vanligtvis den första lördagen i månaden
(undantag vid skollov och högtider).

Inskrivning av nya barn i grupp 2
(barn som skall påbörja sin förberedelse inför den första heliga kommunionen)
är inte längre möjlig, då en hel termin redan passerat.
Undantagsfall (t ex p g a flytt från en annan församling där barnet gått undervisningen) bedöms individuellt av kyrkoherden.

Under vårterminen 2024 gäller följande datum:

13/1, 3/2, 2/3, 6/4, 4/5

För grupp 3 sker deras första bikt och övning inför den första heliga kommunionen
vid sista undervisningstillfälle under vårterminen 2024 (4/5).
Barn, som inte är döpta i :S:t Clemens församling
behöver tillhandahålla ett aktuellt dopintyg från dopförsamlingen.
Den första heliga kommunionen för grupp 3 sker på Kristi Himmelsfärdsdagen
under Högmässan kl. 10.00.

---

Barn i grupp 4-7, samt konfirmanderna i två grupper (första och andra året av undervisningen, obligatorisk närvaro) träffas vanligtvis den andra lördagen i månaden
(undantag vid skollov och högtider).

Under höstterminen 2023 gäller följande datum:

20/1, 10/2, 9/3 (bikt), 13/4, 18/5

För konfirmandgrupp 2 (andra året av undervisningen) kommer tillfälle till bikt och övning inför konfirmationens sakrament att ske lördagen den 27 april kl. 10.00.
Konfirmander, som inte är döpta i :S:t Clemens församling behöver tillhandahålla ett aktuellt dopintyg från dopförsamlingen. (jfr can 535 §2)

Inskrivning av nya barn i konfirmandgrupp 1
(barn som skall påbörja sin förberedelse inför konfirmationens sakrament)
är inte längre möjlig, då en hel terminen redan passerat.
Undantagsfall (t ex p g a flytt från en annan församling där barnet gått undervisningen) bedöms individuellt av kyrkoherden.


Konfirmationens sakrament för konfirmandgrupp 2
kommer att meddelas av biskop Anders under Högmässan kl. 10.00
den 28 april 2024 (Femte Påsksöndagen).